Dodržováním firemní kultury doháníme zahraniční společnosti

Efektivní firemní kultura

České společnosti se nechávají inspirovat od zahraničních a pomalu, ale jistě posilují firemní kulturu a vyrovnávají se tak zahraničním společnostem. Mezi nejdůležitější aspekty firemní kultury patří zejména pracovní prostředí, styl oblékání a způsob komunikace v rámci společnosti.

Firmy se posilováním firemní kultury snaží vyhnout vysoké fluktuaci zaměstnanců, která má mnohdy fatální následky. Nespokojení zaměstnanci nepřináší zisk, naopak. Pokud si toto vedení firmy uvědomí, může dělat mnoho opatření proto, aby si své zaměstnance udrželo a hlavně, aby se zaměstnancům ve firmě líbilo a sami od sebe přinášeli společnosti veškeré své zkušenosti, znalosti a přidanou hodnotu a podíleli se tak přímo na jejím rozvoji.

Pro každého nového zaměstnance je důležité se podrobně seznámit se svou novou pozicí. To však platí i pro stávající zaměstnance, každý zaměstnanec by měl mít určenou svou náplň práce a každý by měl vědět, jaké jsou ve firmě procesy, jaká je vize firmy a k čemu jako celek směřují. Nejdůležitější je však pro každého zaměstnance důvěra svého zaměstnavatele a reálná možnost podílet se na rozvoji firmy.

Pomalu se také začíná upouštět od tzv. open spaců – tedy otevřených kanceláří, které byly zakládány zejména pro zlepšení komunikace mezi zaměstnanci. Open space je však častým strašákem pro uchazeče o zaměstnání a mnohdy právě kvůli tomuto způsobu sdílení kanceláře práci odmítají. Proto se firmy pomalu ubírají k modifikaci open spaců a zřizují pro své zaměstnance buňky, které pracovník v průběhu pracovní doby mění v závislosti na tom, jaký úkol v danou chvíli vykonává.

Také styl oblékání je postupně promítán do firemní kultury. Firmy už pochopili, že svázat grafika, IT technika či programátora do obleku je jako poslat obchodního zástupce na důležitou schůzku v roztrhaných jeansech a tričku s křiklavým nápisem. Proto už firmy nestanovují jeden jediný dress code pro všechna oddělení firmy, ale přizpůsobují ho jednotlivým pozicím. Pokud firma upřednostňuje formální oblečení, svým zaměstnancům to mnohdy kompenzuje alespoň tzv. casual pátky – tedy pátky v neformálním oděvu.

Zaměstnavatelé už také pochopili, že je dobré u svých zaměstnanců klást důraz také na měkké dovednosti, tedy schopnost komunikace, řešení krizových situací, emoční inteligence atp. Proto se do pohovorů více a více přidává také testování těchto schopností. Díky tomu je možné vybrat například uchazeče, který zapadne do stávajícího týmu a bude tím chybějícím článkem jak v měkkých dovednostech tak zkušenostech a znalostech.

Vývoji moderní doby je nutné přizpůsobovat jak pracovní prostředí, náborový proces tak i samotné firemní procesy. Bez toho není možné dosahovat zisku a být konkurenceschopnou firmou. České firmy mají navíc tu výhodu, že mají kde čerpat inspiraci – v zahraničí už to za nás odzkoušeli a funguje to, tak nač čekat ;)  

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „