Efektivní organizační struktura společnosti

Efektivní organizační struktura společnosti

Ve většině případů, jsou manažeři v pozici zaměstnance společnosti a jejich odpovědnost za výsledky firmy roste s pozicí, kterou ve firemní hierarchii zastávají. Bez managementu by nedocházelo k rozhodnutím.

S pomocí managementu jsou ve firmě realizována veškerá rozhodnutí, která mají zásadní vliv na celkové fungování společnosti a efektivitu procesů. Proto je nutné mít organizační strukturu firmy postavenou tak, aby na sebe hierarchicky navazovala a vztahy a kompetence nadřízených a podřízených fungovaly.

Organizační struktura firmy by tedy měla být co nejplošší. Neměly by zbytečně vznikat uměle vytvořené řídící stupně, aby nedocházelo k tříštění vedení společnosti. Dále by organizační struktura měla respektovat jednotlivé odbornosti firmy, jako jsou například výroba či zajišťování služeb, finance, nákup, servisní podpora zákazníků, personální úsek atd.

Manažerský tým musí být složen ze zdatných a znalých jedinců, jedině tak, bude zajištěn efektivní rozvoj společnosti a směřování k zisku. Ideální je obsazování manažerských pozic z řad vlastních zaměstnanců. Zaměstnanec firmy má potřebné předpoklady a znalosti. Navíc vidí, že je ve firmě podporován kariérní růst, který zaměstnance motivuje k lepším výkonům.

Důležitou věcí, která musí fungovat v celé organizační struktuře, je komunikace. Většinou firmy kladou důraz na externí komunikaci – tedy komunikaci se zákazníky a interní komunikace – komunikace s vlastními zaměstnanci je zanedbávána. To je však velká chyba. Interní komunikace je velmi důležitá a řadí se do ní pravidelné pracovní porady, stanovování úkolů pro nejbližší období, jejich následné vyhodnocování, atd. Navíc zaměstnanec, který má informace se více snaží podpořit cíle firmy, je loajálnější a pracuje s větší zodpovědností.

Zadávání úkolů shora dolů by mělo být srozumitelné a jednoznačné. Zaměstnanec by měl zadání od manažera pochopit nikoli být frustrován tím, že zadání nerozumí. I proto je vhodná plochá organizační struktura.

Manažeři by měli mít přirozenou autoritu – měli by být přísní a zároveň spravedlivý. Dalším důležitým faktorem, který by manažeři měli mít je důslednost. Každá firma míří k zisku a ten lze získat jen s kvalitní službou, či kvalitním produktem a ten vzniká jen tehdy, je-li organizační struktura dobře nastavena a manažeři fungují se zaměstnanci tak, jak by měli.

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „