HR trendy, ze kterých se stávají osvědčené postupy

HR trendy, ze kterých se stávají osvědčené postupy

Jedinou konstantou v dnešním podnikatelském světě je změna – a to zejména ve sféře HR. Oddělením lidských zdrojů, které se zaměřují zejména na eliminaci rizik ve firmě, dodržování směrnic zaměstnanci, důchody a odměny zaměstnanců a transparentnost pracoviště už dávno odzvonilo.

Stejně tak jako se omezuje počet přepážek a skříní mezi jednotlivými pracovními místy, zvyšuje se pokročilost technologie a firemní kultury jsou transparentnější a transparentnější, tak i HR postupně mění svou roli.

HR jako partner při obchodním rozhodování

Zkušenosti personalistů mají velkou váhu. Mají jedinečný pohled na jednotlivé zaměstnance a pracovní síly jako celek. Informace, které pochází z HR tak začínají hrát čím dál větší roli ve strategickém obchodním plánování. Pracovníci HR spolupracují se zaměstnanci na denní bázi, tím pádem vědí, kde jsou jejich přednosti a naopak. Díky tomu mohou personalisté poskytovat cenná doporučení, rady a odpovědi týkající se otázek nedostatku pracovních sil, spokojenosti zaměstnanců, plánování nástupnictví, výkonnosti zaměstnanců apod.

Proto manažeři firem čím dál častěji zařazují do týmu pro obchodní rozhodování také pracovníky HR a to proto, že jejich začlenění poskytne vedoucím pracovníkům náhled na zaměstnance, který potřebují pro důležitá vnitřní rozhodnutí.

Nový způsob pohledu na věc

Aby bylo HR oddělení schopné přijímat ty správné zaměstnance, je dobré ho zapojovat do plánování a strategie společnosti. Personalisté jednak musí sto procentně vědět, jak firma funguje a z jakých týmů se skládá a musí mít také přehled o analytických nástrojích, za pomoci kterých přijmou ty správné zaměstnance do firmy.

Vzhledem k neustálému posunu technologií a způsobu života musí HR sledovat nové trendy a přizpůsobovat se jim. Fungování HR podle starých kritérií a náhledů na společnost není pro firmu přínosem.

Nová pomocná ruka

Existuje nespočet softwarů, které zaměstnancům HR oddělení ulehčí od administrativy a každodenních rutinních procesů a uvolní jim ruce pro hledání špičkových talentů, větší komunikaci s vedením a lepší podávání reportů.

Je zapotřebí určit, které softwary pomohou zaměstnancům HR právě ve Vaší firmě – může to být zpracovávání mezd, CRM software, přehledný program pro ukládání životopisů atd.  Ať je to cokoli zrychlí to práci HR oddělení a to se bude moci více zabývat samotnými zaměstnanci a posilováním týmu o další schopné zaměstnance, kteří poženou firmu kupředu.

 

Samozřejmě, že nejen HR oddělení musí brát ohledy na nové trendy, vývoj technologií a společnosti celkově, ale je nutné si uvědomit, že je dobré s HR oddělením spolupracovat a využívat jeho schopností a znalostí v plné míře. 

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „