Jak zajistit bezproblémový firemní vánoční večírek

Jak zajistit bezproblémový firemní vánoční večírek

Firemní vánoční večírek je příležitostí k oslavě a sblížení se se svými zaměstnanci. Je však důležité takový večírek promyslet a naplánovat ho tak, aby posílil firemní kulturu a pozitivní nahlížení zaměstnanců na vedení firmy. Kombinace alkoholu, předávání dárků a náboženské oslavy je však velmi ošemetnou věcí, kterou je třeba naplánovat pečlivě.

 

Každá firma pořádající vánoční večírek, by se měla zaměřit zejména na to, aby se na večírku cítili pohodlně všichni zaměstnanci, kteří se večírku zúčastní. Pokud je večírek plánován pouze pro vedení společnosti je vhodné zvolit luxusnější prostředí a vybrané občerstvení, pokud je však večírek plánován pro celou firmu, je vhodnější zvolit neutrální půdu, kde se bude dobře cítit jak vedení společnosti, tak další zaměstnanci – tedy nic luxusního, ale také nic co by mohlo na zaměstnance působit laciným dojmem. Zaměstnanci by měli cítit, že se jedná o jakési pomyslné zakončení roku, ve kterém se snažili hnát firmu kupředu, a zaměstnavatel jim vánočním večírkem dává najevo, že si jejich celoroční snahy cení.

Každý firemní večírek by se měl nést v duchu dobré nálady a alkohol by měl být v tomto případě povolen. Pokud by však zaměstnavatel chtěl množství vypitého alkoholu regulovat a zamezit tak, případnému pošramocení pracovních pověstí zaměstnanců, je možné účastníkům večírku přidělit nápojové lístky, nebo se dohodnout s obsluhou na povoleném množství vydaného alkoholu.

Všichni zaměstnanci by měli vědět, že účast na vánočním večírku je dobrovolná a nikdo není nucen, aby se na večírek dostavil. Vhodné je také zvážit, zda by nebylo vhodné umožnit zaměstnancům účast za přítomnosti doprovodu. Někdy je fajn seznámit se také s manželkami a manželi zaměstnanců a navázat nové kontakty. Tento případ je vhodný spíše u menších firem, kde jsou úzké vazby zaměstnanců a vedení firmy. Navíc pokud zaměstnanci přijdou ve společnosti svých protějšků či blízkých osob, je menší pravděpodobnost, že se opijí a večírek se zvrtne zcela jiným směrem, než bylo plánováno.

Důležité je také promyslet způsob předávání dárků. K vánočnímu času patří dárky zcela neodmyslitelně. Jakou formu dárků však zvolit, aby zaměstnavatel své zaměstnance neurazil, udělal jim radost a zároveň dal najevo, že si jich váží, je velmi složitý úkol. Opět samozřejmě záleží na velikosti a zaměření firmy a složení účastníků na vánočním večírku. Zvolit cestu vánočního večírku bez obdarování zaměstnanců je nešťastné – zaměstnanci by mohli odcházet z večírku s pocitem, že si jich zaměstnavatel neváží a nestojí mu ani za popřemýšlení o tom, jaký dárek jim věnovat.

Je důležité, aby každý zaměstnanec odcházel z vánočního večírku s pocitem, že je součástí firemního týmu, který je připraven i následující rok posouvat firmu kupředu. Každý zaměstnanec by si měl užít vánoční čas radostně a bezpečně s pocitem hezkého zakončení pracovního roku a elánem do roku následujícího.

Přeji Vám šťastný a radostný vánoční večírek, kterým zakončíte roční snahu, oslavíte firemní úspěchy i neúspěchy a stmelíte pracovní tým

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.



“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „