Jak získat pravdivou zpětnou vazbu od svých zaměstnanců

Jak získat zpětnou vazbu od zaměstnanců

Získat pravdivou zpětnou vazbu na osobu nadřízeného je velmi tvrdý oříšek. Žádný zaměstnanec si nechce svého šéfa rozházet svou kritikou, stížnostmi či připomínkami na jeho osobu. Ale stejně tak jako zaměstnanci, i jejich nadřízení potřebují slyšet chválu i kritiku.

Pozitivní zpětná vazba povzbuzuje lidi, aby nadále dělali to, co dělají a jsou v tom dobří. Jedná se o konstruktivní zpětnou vazbu, která pomáhá lidem, a zároveň tak i podniku, růst. Negativní zpětná vazba dělá totéž, jen ne každý ji umí přijmout či dokonce vyslovit.

K zjištění toho, co se skutečně v organizaci děje, je však nutné ze svých zaměstnanců zpětnou vazbu dostat. Jedině tak se dozvíme, jaký je jejich názor, v čem by se měl šéf a firemní procesy zlepšit či změnit.

Vyvolat upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu od zaměstnanců je složitý úkol nikoli však nemožný. Namísto zastaralých zaměstnaneckých stížnostních systémů, které stejně nefungují, jsou tu čtyři způsoby, jak zaměstnavatelé mohou získat upřímnou zpětnou vazbu od svých zaměstnanců.

 

1. ANONYMITA VERSUS TRANSPARENTNOST

Stereotypní sytém, který stále využívá spousta firem: „Krabice plná návrhů“, kam dávají zaměstnanci své nápady a návrhy anonymně, už je dávno za zenitem. Pokud má společnost správně nastavenou firemní kulturu založenou na otevřené komunikaci a podpoře, pak není potřeba žádná anonymita. Důležitá je transparentnost – zaměstnanci musí vědět, že se podílejí na úspěších i neúspěších firmy, že mají možnost se podílet na jejím vývoj, ale mohou zapříčinit také její stagnaci.

Jejich nápady by měly být veřejně podporovány, pokud jsou dobré, měly by být implementovány a mělo by se vědět, kdo za těmito nápady stojí. Skvělý nápad měl šéf marketingové společnosti Quirk, který nechal na velkou zeď zasedací místnosti vytvořit diagram, kam každý zaměstnanec může vepsat svůj nápad jak posilovat společnost, kam směřovat. Zaměstnanci začali být otevření a svému vedení začali věřit – viděli, že mají důvěru a že jsou jejich nápady podporovány.

 

2. UDĚLEJTE SI ČAS

Politika otevřených dveří je skvělá, ale není to vždy to, co by motivovalo zaměstnance, aby předložil své připomínky, sdělil své obavy či návrhy. Klíčem ke zjištění zpětné vazby od zaměstnanců je čas – čas, který si na své zaměstnance uděláme. Jednotlivá sezení se svými zaměstnanci nám poskytnout upřímnou zpětnou vazbu od každého z nich.

Nutné je však vědět jak se ptát! Při rozhovoru se zaměstnanci používejte otázky typu:

 

3. KOUČ PRO ZPĚTNOU VAZBU

Dalším klíčem k získání upřímné zpětné vazby od svých zaměstnanců je umožnit jim vybrat si, komu zpětnou vazbu dávají. Místo toho, aby byli zaměstnanci stresováni, že přijde čas, kdy je nutné dát svému nadřízenému zpětnou vazbu na jeho osobu, dejte zaměstnancům možnost vybrat si „kouče zpětné vazby“. Kouči zaměstnanci poskytnout zpětnou vazbu na svého nadřízeného a nebudou muset své názory, výtky, chválu a nápady sdělovat přímo šéfovi. Kouč, který je specialistou pro tyto situace, pak konstruktivně interpretuje zpětnou vazbu jejich nadřízenému.

Zpětná vazba tak bude upřímná a zaměstnanec nebude stresován tím, že musí zpětnou vazbu podávat přímo nadřízenému a bude muset některé své připomínky, názory a návrhy poupravit, aby si svého nadřízeného nerozhněval.

 

4. ZÍSKÁNÍM ZPĚTNÉ VAZBY TO NEKONČÍ

Získání relevantní zpětné vazby, ale není všechno. Důležité je ukázat zaměstnancům, že je jejich zpětná vazba brána v potaz. Je důležité vytvořit si důvěru a dát zaměstnancům najevo, že pokud vyjádří svůj názor je o něm uvažováno a je relevantně aplikován.

Pro zaměstnance je důležité vědět, že je jejich názor ceněn a že má váhu, jinak se od nich žádné zpětné vazby nedočkáte. Dávejte proto zaměstnancům neustále najevo, že jsou jejich nápady, návrhy a názory vítány. Vaše společnost se pak bude rozvíjet ve všech odděleních, procesech a jednotlivých sekcích – protože zaměstnanci jsou ti, kteří tvoří ten nejdůležitější kapitál Vaší společnosti.

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „