Nepředstírejte práci, pozná se to!

Nepředstírejte práci, pozná se to!

Zaměstnanec, kterému klesla produktivita, ve svém výkaze má několik fiktivních schůzek u klienta a jeho výkony nedosahují plánu je logicky zaměstnancem, který není pro firmu přínosný.

KDY JE ZAMĚSTNANEC NEVÝKONNÝ?

Ne vždy může jít o to, že je zaměstnanec líný, neznalý, či úmyslně neproduktivní. Může se stát, že firemní politika je nastavena špatně, jedinec není motivován tak, jak by měl, nebo jsou plány, kterých má zaměstnanec dosáhnout přehodnocené. To vše samozřejmě může být příčinou poklesu výkonnosti zaměstnance.

Pokud má však firma všechny tyto procesy nastaveny dobře, předstírání práce je zde evidentní a pro manažery z toho pak plyne spousta práce navíc – musí řešit slabý výkon jedince, který se odráží na výkonu týmu, tím se snižuje také efektivita firemních procesů a to se v konečném důsledku odráží v poklesu zisku.

NAD TÍM, KDO JE SLABŠÍM ČLÁNKEM TÝMU HŮL HNED NELÁMEME:

Existuje mnoho nástrojů, jak odhalit skutečně vykonanou práci. Od zvednutí telefonu a dotázání se zákazníka, jak byl spokojen se schůzkou s naším zaměstnance přes porovnání výsledků jednotlivých zaměstnanců na stejné pozici po kontrolu objemu splněné práce, za určité období.

Nad tím, u koho se zjistí, že je slabším článkem týmu, by hned neměla viset hrozba výpovědi. Nejprve by se šéf měl zamyslet nad tím, proč má onen zaměstnanec nižší výkon. Zda je dobře motivován, v týmu spokojen, má způsobilé podmínky k výkonu své práce atd.

ZAMĚSTNANCI SE MUSÍ MOTIVOVAT:

Zaměstnanci se musí k práci dostatečně motivovat - nejlépe finančně. Pak pracují s vyšším nasazením a snaží se pro firmu získat maximum.

Finanční motivace je hojně využívána u obchodních a nákupních pozic, pokud jsou však motivování všichni včetně těch, kteří obvykle pracují za pevně danou mzdu s ročním bonusem podle výsledku firmy, tak i oni mohou nepřímo ovlivňovat například výkon obchodního oddělení, a tím i celkový profit společnosti.

Motivací mohou být samozřejmě i nefinanční benefity v podobě stravenek, dovolené navíc, příspěvku na sport či kulturu, firemního vozu apod.

ZAKAZOVAT SOCIÁLNÍ SÍTĚ NENÍ ROZUMNÉ

Velkým boomem je v současné době monitorování internetu, které na každého zaměstnance prozradí jak dlouho, se na které internetové stránce zdržel, nebo dokonce zablokování přístupu na konkrétní sociální sítě a webové stránky.

Díky nástupu nových technologií a chytrých telefonů mohou být zaměstnanci připojeni k sociálním sítím a jiným webovým stránkám přes soukromé mobily a zákaz vyřizování soukromých věcí přes pracovní počítače je tak stejně neodradí od toho, aby během dne na sociální sítě zabrousili.

Navíc platí, že pokud je zaměstnanec správně motivovaný, vyřídí si soukromou aktivitu v krátkém čase, odreaguje se tím a následně se mu lépe pracuje a firmu tím nepoškodí jako nemotivovaný kolega, který práci předstírá a touto aktivitou si zaplňuje pracovní čas.

JAK SI TEDY UDRŽET PRACOVITÉ A MOTIVOVANÉ ZAMĚSTNANCE?

Pro každou dobře fungující firmu je nutné mít dobře sestavené popisy pracovních pozic a kompetencí. Další neméně důležitou složkou pro fungující procesy a výkonné zaměstnance je pravidelného hodnocení pracovníků od nadřízených, kolegů i podřízených, používá se k tomu dotazník 360° zpětná vazba, případně další nástroje. Předejde se tak ztrátě času při hledání nevýkonného kolegy.

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „