Svěží pohled na nabírání zaměstnanců - Onboarding program

Svěží pohled na nabírání zaměstnanců - Onboarding program

V současné době se přijímaní zaměstnanců, "na palubu" firem mírně zpomaluje. Možná je to proto, že personalisté jsou unaveni z neustálého čtení a studování životopisů, nebo proto, že žadatelé o práci se zajímají o zcela jiné zájmy, než je hledání nového zaměstnání, nebo jsme zkrátka již všichni šťastně zaměstnáni a spokojeni.

A buďme upřímní, všichni víme, že poslední důvod je tím nejméně pravděpodobným vlivem na zpomalení nabírání nových zaměstnanců do firem.

Nedávný průzkum zjistil, že 92% HR konzultantů si myslí, že nabírání schopných zaměstnanců zvyšuje úspěch firmy, jen 55% z nich si však myslí, že nabírá ty správné lidi a svou práci dělá dobře.

Je čas vytáhnout přijímání nových zaměstnanců opět ze šuplíku, oprášit ho a dát mu zcela nový pohled. Český statistický úřad uvádí, že v září letošního roku byla obecná míra nezaměstnanosti 4,9% - meziročně se snížila o 1,0 procentní bod a je nejnižší mírou nezaměstnanosti od roku 2009. Ministerstvo práce uvádí, že během prvního roku zaměstnání opustí své místo 1 ze 4 zaměstnanců. V tu chvíli vznikají firmě náklady za odchod tohoto zaměstnance v rozmezí od 20-213% jeho platu. Dle těchto čísel je jasné, že si společnosti nemohou dovolit ztrácet zaměstnance s vysokým potenciálem.

 

Jak tedy nabírat zaměstnance a docílit jejich setrvání v pracovním poměru?

 

Podívejme se na to, co zaměstnanci chtějí:

Udržet si zaměstnance tedy znamená splňovat tyto dvě věci na vysoké úrovni.

 

Důležitých je prvních 90 dní (někdy i déle), kdy se zaměstnanec začleňuje do firmy, tzv. onboarding:

 

Toto období je pro zaměstnance klíčové a rozhoduje o tom, zda ve společnosti zůstane či nikoli.

V průběhu aklimatizování se musí zaměstnanec cítit, že si ho společnost váží a že je respektován.

Je důležité ho představit všem klíčovým zaměstnancům a oddělením, se kterými zaměstnanec v průběhu své práce přijde do styku. Jednak to vyvolá přátelství a kolegialitu mezi novým zaměstnancem a již zaběhlými zaměstnanci a jednak ukážete zaměstnanci slušné a otevřené jednání.

Na několika případech ukázat novému zaměstnanci jak docílit svých pracovních povinností. Nastaví se tím očekávání, jaké od něj může zaměstnavatel mít a opět tento krok posílí budování důvěry.

Začleňování zaměstnance do nové firmy by mělo mít určitý sled/program. Například by každý nově přijat zaměstnanec mohl dostat svého supervizora, který si s ním na počátku prvních 90 dní stanoví tři základní cíle. V tomto ohledu může zapracovat HR, které by mělo nastavit formu prvních 90 dní, časovou osu a kontrolní body pro orgány dohledu. Tento postup jednak otestuje samotného zaměstnance a jednak mu ukáže, že ve firmě není navíc, že se s ním počítá a že jeho přijetí bylo promyšlené. Tedy opět buduje výše zmiňovanou důvěru, která je pro zaměstnance důležitá.

V tomto ohledu je důležité dbát také na spolehlivost. Pokud je zaměstnanci nastaven program, je důležité, aby ho dodržoval jak on, tak ale i samotný supervizor. Pravidelně se tedy zaměstnanci věnoval a projížděl si s ním již splněné body a případné nejasnosti v nich.

Všechny firmy samozřejmě nejsou stejné a nemají stejnou kulturu. Ani zaměstnanci nejsou všude stejní. Proto ani tzv. začleňovací/onboarding program nebude pro všechny firmy jednotný. Někteří zaměstnanci chtějí předkládat své 90-ti denní cíle sami, někteří by upřednostnili je sestavit se svým vedením a více se sním tak sblížit, zatímco jiní preferují předložení cílů vedením.

Pokud má vaše firma začleněné posuzování chování ve výběrovém řízení, je možné ho znovu začlenit i do onboarding programu. Pokud žádné takové testování vaše firma v rámci výběrového řízení nemá začleněno, měla by být flexibilní a být připravena na případnou transformaci onboarding programu dle zaměstnance a to takovým způsobem, aby během něj získal co nejvíce zkušeností.

Onboarding programy jsou skvělým pomocníkem jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele. Zaměstnanec získává důvěru, která je pro něj důležitá, seznamuje se s kulturou firmy a svými úkoly postupně a dopředu tedy ví, co je a bude od něj očekáváno. A zaměstnavatel má jistotu, že bude nový zaměstnanec velmi dobře prověřen, získá informace o jeho schopnostech a charakteru a má jistotu, že je zde opravdu malá pravděpodobnost, že zaměstnanec svůj pracovní poměr ukončí. 

Pokud Vás onboarding program zajímá a chcete se o něm dozvědět více. Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář

Neztrácejte čas a spojte se s námi ihned.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně.“ Máte - li vysoké cíle, je důležité, s kým
je chcete dosáhnout. „